Veiledningsklinikk

Ganddal Terapi & Trening har som eneste klinikk i Rogaland de siste 10 årene vært veiledningsklinikk for fysioterapeuter som tar videreutdanning/master i manuellterapi. Vi er praksisplass for masterstudenter i manuellterapi fra både universitetet i Bergen, Australia og England. 

Vi har sydd sammen en variert pakke der vi henter ut det beste fra utdanningene i både Norge og utlandet slik at den som er i praksis kan få maksimalt ut av praksisperioden og utvikle seg til å bli en best mulig kliniker. 

Felles og individuell veiledning

Vi har flere praksisveiledere ved klinikken som rullerer både på individuell veiledning og fellesveiledning. Dette gjør at man på praksisplassen  kan få variert input fra flere klinikere med forskjellig  erfaring. Vi henter også jevnlig inn eksterne veiledere slik at vi hele tiden kan formidle kunnskap fra forskjellige synsvinkler og ha et mest mulig optimalt konsept.

Ta kontakt med klinikkens hovedveiledere om du skulle ha noen spørsmål:

I tillegg er disse manuellterapeutene med i veiledningsteamet