Synne Fosse

Ergoterapeut

Synne er utdannet ergoterapeut fra VID vitenskapelige høgskole og tar for tiden master i Helsevitenskap spesialisert innenfor rehabilitering og habilitering ved OsloMet.

Hun starter opp som første i Norge som privatpraktiserende ergoterapeut innenfor rehabiliteringsfeltet. Har flere års erfaring fra kommunen med voksne og eldre.

Rehabilitering er hennes store lidenskap og ser på den fysiske og psykiske helsen som étt. Hun har egen erfaring som pasient på området som har medført et bredere perspektiv som terapeut. Hun er opptatt av å se hvert enkelt individ og arbeider ut ifra ditt ståsted.  

Besøk hjemmesiden hennes for mer informasjon om tilbudet: www.ergofosse.no