Sigbjørn Hjorthaug

Fysioterapeut, Manuellterapeut

Sigbjørn har skulder, hofte og svimmelhet som spesialfelt, men har også interesse for rygg og kne. I tillegg driver han med ultralyddiagnistikk.

Han har også drevet kursvirksomhet for fysioterapeuter i 15 år. Han er veileder for masterstudenter i manuellterapi fra universitetet i Bergen og utlandet.

Sigbjørn er forfatter av bøkene «Frisk skulder»,  «Friskt kne» og «Frisk rygg» fra Frisk Forlag.