Karina Trollebø

FYSIOTERAPEUT, MANUELLTERAPEUT

Karina er utdannet fysioterapeut , og har over 10 års erfaring i privat praksis. Hun har bred erfaring med behandling av både akutte og langvarige muskel- og skjelettplager, hos pasienter i alle aldre. For tiden tar hun videreutdannelse som manuellterapeut ved Universitetet i Bergen. Har refusjonsrett fra HELFO.