Jeanette Szalay

Psykomotorisk fysioterapeut

• Psykologi Grunnfag ved Universitetet i Bergen
• Utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Bergen
• Videreutdanning i medisisnsk treningsterapi Høyskolen i Bergen
• Videreutdanning i Psykomotorisk fysioterapi ved Høyskolen i Oslo
• Videreutdanning I Kognitiv terapi Høyskolen i Sogndal
• Over 20 års erfaring som fysioterpeut, Psykomotorisk fysioterapeut siden 2009
• Er spesielt interessert i utbrenthet og stressmestring.