Anders Solfjeld Gjerdseth

Familieteraeput

Anders Solfjeld Gjerdseth er vernepleier og familieterapeut, ogutdannet i Familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapeligehøgskole. Han har lang erfaring knyttet til parterapi, men har de senereår også jobbet mye med individualterapi og gruppeterapi, både knyttettil traumer og relasjonelle utfordringer.Han har lang erfaring fra både psykisk helsearbeid ikommunehelsetjeneste og familievernet, men har de siste årene jobbet medvoldsarbeid ved ATV Stavanger. Nå jobber han fulltid med egen praksis,og knytter seg til GTT for å drive mer med traumeterapi og grupper, itillegg til parterapi.  Du kan lese mer på hjemmesiden www.pharus.as ommetoden T.R.E, som både kan brukes til bearbeidelse av traumer ogmestring av stress.Anders tilbyr også samlivskurs, blant annet kurset «Sterkere Sammen» somretter seg mot bonusfamiliepar, og ulike foredrag på bestilling