Siri Augusta Instebø

Familieterapeut

Siri Augusta Instebø er utdannet i Familieterapi og systemisk praksis ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er sertifisert som kursleder i PREP ved Modum Bad – Samlivssenteret, og som kursholder i COS (Circle of Security Parenting). I tillegg har hun fullført 4 moduler ved Coaching Academy.

I flere år har hun vært ansatt som miljøterapeut i Bufetat og familieveileder i Sandnes kommune, samt hatt flere oppdrag som fosterhjem og besøkshjem. I tillegg har hun drevet med kursvirksomhet i forhold til både par og foreldre.