Roede har et godt etablert lavterskeltilbud til personer som trenger å komme i gang med fysisk aktivitet og gjøre kostholdsendringer for å gå ned i vekt.
Ved å bruke Roedeappen vil det gi deg full oversikt over kostholdsplan, matregistrering, aktivitet og oppskriftsbank.

Roede-metoden bygger på Helsedirektoratets kostanbefalinger samt prinsippene for endringsfokusert veiledning.
På et Roede-kurs lærer man å ta de gode valgene og vi følger våre deltagere helt i mål.  

I Roede-metoden er det spesielt fire pilarer vi vektlegger for å lykkes med en sunn og varig livsstilsendring og disse pilarene er: 

Matglede har en dobbelt betydning i Roede-metoden. Vi anbefaler at du spiser variert, næringsrik og smakfull mat som kroppen din har godt av og gir deg glede og overskudd i hverdagen. Velger du sunn og næringsrik mat vil du oppleve at du spiser rikelig med mat samtidig som du spiser du deg og mett selv om du skal ned. 

Aktivitet er viktig for en bedre helse, økt forbrenning og mer overskudd i hverdagen og en nødvendig for å holde trivselsvekten. Ha gjerne fokus på å innarbeide realistiske og gode vaner for hverdagsaktivitet og trening i kursperioden. 

Motivasjon er viktig for å gjennomføre en livsstilsendring, som går ut på å gå fra uvaner til vaner. Det er nødvendig å jobbe med hele endringsprosessen – med fokus på mer bevisstgjøring og økt selvinnsikt. Det er også viktig å fokusere på det du mestrer og de positive endringene du gjør underveis. Roede-kurslederne vil i tillegg gi ærlig og omsorgsfull støtte. 

Folka Forskning og vår erfaring viser at det er lettere å gjøre en livsstilsendring når man får støtte og veiledning og blir fulgt opp regelmessig. På Roede-kurs vil du få hjelp og motivasjon fra din kursleder og gruppen.

Roede-metoden er en helhetlig metode. Det handler om at du er i gang med en egendefinert livsstilsendring hvor hele deg er i fokus. Du skal ikke bare ned i vekt, men også ha det godt med deg selv i denne prosessen. 

Ansatte som tilbyr Grete Roede kurs