Familieterapeut

Familieterapi retter seg mot enkeltindivider, par eller familier som opplever utfordringer eller kriser. 

Dersom man stadig har samme type diskusjoner eller har utfordringer som går ut over humør, følelser og relasjoner, bør man oppsøke hjelp. 

Innen familieterapi finnes mange ulike tilnærminger. Felles for disse er fokuset på hvordan relasjoner, språk og omgivelser påvirker enkeltindivider. Man forstår problemer og løsninger ved å se hvordan familiemedlemmer påvirket hverandre over tid. 

  • Gjennom samtaler og refleksjon kan du bli klar over eget reaksjons- og handlingsmønster
  • Lær å bruke nysgjerrighet og aktiv lytting for å forstå hverandre bedre
  • Få hjelp til å gjenkjenne muligheter du ikke har gjort deg nytte av tidligere
  • Utforsk styrker og ressurser i familien for å hjelpe og støtte hverandre
  • Lær hvordan du kan møte ditt barns følelser og behov på en bedre måte
  • Ved å endre perspektiv og utvide forståelsen av deg selv og andre, kan du komme ut av fastlåste mønstre

Terapeuter som tilbyr denne behandlingen