Ergoterapi

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig for flere ved å finne løsninger der det er et gap mellom helsen og kravene i hverdagen. Ergoterapeuter gir støtte og legger vekt på dine styrker og ressurser.

Aktivitet står sentralt innenfor ergoterapeutens fagfelt. Benyttes som et mål i seg selv og som et verktøy for å fremme mestring, deltakelse og livskvalitet. Vi ser på helsen i et helhetlig perspektiv som formes og skapes i et samspill mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter arbeider blant annet med å fremme helse, skape muligheter, forebygge skader og med rehabilitering.

Ergoterapiutdanningen i Norge tar 3 år og er på bachelorgradsnivå. Etter fullført utdanning blir du autorisert som ergoterapeut. Ergoterapi ble en lovpålagt tjeneste i norske kommuner i 2020 og er en voksende faggruppe

Terapeuter som tilbyr denne behandlingen