Aktuelt

Forskningsprosjekt på akutte nakkesmerter!

Karianne Austbø Moi fra Ganddal Terapi og Trening er med som en av kiropraktorene i et landsomfattende forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus HF. Prosjektgruppen skal undersøke effekten av kiropraktisk manipulasjon, kiropraktisk sham-manipulasjon (placebo), Ibuprofen (NSAID) og placebo medisin for akutte nakkesmerter.

Vi ser etter pasienter med akutte nakkesmerter som kan tenke seg å delta i prosjektet som er å anse som verdens største kliniske studie.

For å være aktuell for studien må følgende krav møtes:

– Nakkesmerter med under 14 dagers varighet

– Ikke mottatt kiropraktorbehandling de siste 3 månedene

– Alder mellom 18-59 år

Prosjektet har 3 trinn:

1. Vi gjennomgår en rekke spørsmål og en undersøkelse for å se om du kan inkluderes i studien

2. En behandlingsperiode på 14 dager, du trekker en konvolutt som bestemmer om du mottar manuell eller medikamentell behandling

3. Du følges opp med 5 spørreskjemaer over 24 uker fremover

Dersom du kan inkluderes i studien vil deltagelse, med alt av undersøkelse og behandling, være gratis.

Nakkeplager er utrolig utbredt blant Norges befolkning, det utgjør en stor kostnad for samfunnet, og vi har lite forskning som forteller oss hva som er mest effektivt når det gjelder behandling.

Denne studien vil kunne dokumentere behandlingseffekt, og gi pasienter, helsepersonell og beslutningstakere (politikere) kunnskap som vil effektivisere helse-Norge. Studien vil avdekke alvorlige kunnskapshull og effektivisere samarbeid mellom kiropraktorer, fysioterapeuter og leger. Dette er en nødvendighet for å ivareta og bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, samt styrke tilliten til helsepersonell.

Ønsker du mer informasjon eller tror du kan være en kandidat til studien? Ta kontakt med Karianne på tlf: 99333598 eller epost: kiropraktor@gtt.no

Påmelding:

Send inn navn og e-post, så tar vi kontakt med deg!

Forebygging av diabetes type 2 – Foredrag

Har du glukoseintoleranse eller insulinresistens?
Sier legen at du står i fare for å utvikle diabetes type 2?
Har du nære familiemedlemmer med diabetes type 2?

Diabetes type 2 kan forebygges og behandles med kostholdsendring. Onsdag 8. november kl. 19.00 skal ernæringsterapeut Gro Kristoffersen holde foredrag om hvordan man med enkle grep kan forebygge og stoppe utviklingen av diabetes type 2.

Foredraget holdes her på Ganddal Terapi & Trening.
Påmelding med Vipps kr 300 til 790051

Ved spørsmål, kontakt gro på gk@gtt.no

Påmelding:

Send inn navn og e-post, så tar vi kontakt med deg!