- Avtale med HELFO

- Privat tilbud med kort ventetid

- Videokonsultasjoner 

Ganddal Terapi og Trening 2018